ارسال در تاريخ شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸۱ توسط مرتضی سبحانی نیا

به نام ايزد هستي فروز
سلام
آشنايان ره عشق در اين بهر عميق
غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

ديپلماتها برن كنار آقاي سفيرم اومد

برچسب ها :