عکس : از زاویه سیاسی تا اتحاد شعاری !!
ارسال در تاريخ یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٧ توسط مرتضی سبحانی نیا

در حین وبگردی ها به این شباهت شعاری و ایدئولوژیک ! رسیدم ، اولی رئیس جمهور خودمان و شعار معروفش : می شود می توانیم و دومی هم حامیان باراک اوباما و باز هم می شود می توانیم !!
برچسب ها : سیاسی ،انتخابات ،عکس ،آمریکا