ارسال در تاريخ چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸۱ توسط مرتضی سبحانی نیا
الا يا ايها الساقي ادر كاسا و ناولها
كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها
شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين حائل
كجا دانند حال ما سبكبالان ساحلها؟؟
...
...
كجا دانند حال ما سبكباران ساحلها؟؟؟؟برچسب ها :