ارسال در تاريخ دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸۱ توسط مرتضی سبحانی نیا
تصميم دارم (البته بعد از امتحانای ترم دانشکده) که اين بلاگو توسعه بدم به سه زبان انگليسی و عربی و احتمالا فرانسه .در اين مورد نظر بديد لطفا!!
برچسب ها :