مناجات
ارسال در تاريخ پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸۱ توسط مرتضی سبحانی نیا
خدايا ما را آني و آني در اين دنياي فاني به خود وامگذار.
خدايا تو خود مي داني كه تنها پناه بي پناهاني
تو درد دل مرا مي داني چرا اينگونه از من رويگرداني؟
آه ..خدايا ببخش كه اينگونه گستاخم...
رويگرداني از من است ..
تو تنها پناه بي پناهاني....
برچسب ها :