باز امشب مست مستم كرده دوست...!
ارسال در تاريخ پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳۸۱ توسط مرتضی سبحانی نیا
بر جمله زنان دليل مهناج رسيد
بر فرق فرشته فلك تاج رسيد
اينست زني كه پير ما مي فرمود
از دامن زن مرد به معراج رسيد

امشب همه دلهاي مومنين روشن شده به نور مادر دو گيتي مي خوام اينو بگم.امشب حتما هر كي برا مادر بزرگوارش هديه خريده اگه نخريده هم حتما بره بگيره ولو يك شاخه گل...
بي بي مادر خلقت است..براي اين مادر چه كرديد؟...
هر دو ديده ام تربناك است شب ميلاد دلبرم باشد
اي عزيز رسول (يا زهرا)عشق تو روح پيكرم باشد
جان من را اگر پذيرايي هديه روز مادرم باشد ......

باز امشب مست مستم كرده دوست
باز مغز دل نمي گنجد به پوست
باز شادي حلقه بر در مي زند
مرغ دل در سينه ام پر مي زند
ساقي امشب باده پي در پي بريز
گل بريز و گل بپاش و مي بريز
عرش را تا فرش آذين بسته اند
هر طرف گلهاي رنگين بسته اند
مطرب لاهوتيان دَف مي زند
هور مي رقصد ملك كف مي زنند......

كوه بي تاب است و درياقرار
آسمان حيران -زمين چشم انتظار
مكه مبهوت و مدينه در سكوت
كعبه محرمقبله در حال قُنوت
القرش از انبيا تا اولياء
از ملائك تا رسولان خدا
جمله گرد خانه اي گرديده اند
همچنان پروانه ها بر گرد شمع...
خانه اي كوچك ولي كانون وحي
خانه اما مجلس قانون وحي
سقف آن جود و زمينش عزت است
فرش آن عشق و گليمش رحمت است
خشت خشتش قبله گاه آدم است
درب آن باب النجات عالم است...
چشم هر چه هست در هستي به آن در دوخته
ذره آنجا گنجها از آفتاب اندوخته
ناگهان جبريل آمد با شعف
رفت روي بام آن بيت الشرف
گفت مردم روح لولاك آمده
فاش ميگويم كه زهرا آمده...

كيست زهرا يار خوش عطر رسول
راضيه مرضيه انسيه بتول...
كيست زهرا عالمي را نور عين
پاره قلب حسن جان حسين
كيست زهرا كهكشاني منجلي
كيست زهرا كعبه عشق علي
كيست زهرا عالمي حيران او
ذره تا خورشيد سرگردان او
گر نبود او عالم هستي نبود
ساغر و پيمانه و مستي نبود...
گر نبود او عشق معنايي نداشت
هيچ كس اميد فردايي نداشت
او تمام رمز و راز عالم است
افتخار دودمان آدم است
قامت او عرش حق را قائم است
هر چه در هستي بود از فاطمه است.........!!

در آخر هم همين شعر را زمزمه مي كنيم:

فصل خزان شده ولي دل بهاري شده
نغمه سرا به هر سرا هر قناري شده
نور دل ختم رسول آمده
كف بزنيد بانوي گل آمده
اي به سپهر عاشقي روي تو بدر من
پيچ و خم گيسوي تو ليله القدر من
عشق تو در آب گل من بُوَد
عكس تو در قاب دل من بُوَد

امشب به عشق مادر دوگيتي حاجي واعظي آمده تا مجلس گرم ما را گرم تر كند...برادرا عشق مادر دوعالمه ...انشاءالله از هفته بعد روال عادي دعا را از سر خواهيم گرفت...
حاجي يا علي ...

صداي گرم مداح اهل بيت آقاي واعظي

برچسب ها :