مراسم دعا امشب برقرار است!
ارسال در تاريخ پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۱ توسط مرتضی سبحانی نیا

من در اين باديه صاحبنظري مي جويم
راه گم كرده ام و راهبري مي جويم


مراسم دعاي كميل امشب با صحبتهاي برادر عزيز كبلايي رهام حتما برگزار خواهد شد.
مراسم امشب با صداي مداح اهل بيت حاج منصور ارضي خواهد بود

يكم شرمنده ممكنه دير بشه ولي برگزار خواهد شد!!
ياعلي
برچسب ها :