ماه پيشوني هم رفت...
ارسال در تاريخ شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۱ توسط مرتضی سبحانی نیا
واقعا نمي دونم چي بگم
جز اينكه متاسفم ..هر چي بگم باز اينو مي دونم كه تسلي نخواهد بود بر دلهاي داغدار و خانواده و عزيزان و دوستان دوست تازه درگذشته مون...
جدا وقتي اين خبر رو شنيدم اونهم تو اين روز ...واقعا متاثر شدم...
حرفي ندارم بگم جز اينكه:
در پيش چشم دنيا
دوران عمر ما
يك قطره در برابر اقيانوس
در چشمهاي آنهمه خورشيدِ كهكشان
عمر جهانيان
كم سو تر از حقارت يك فانوس
افسوس!
************************
لوگويي هم كه بالاي وبلاگم هست خيلي فوري درست كردم بايد ببخشيد...
دوستاني كه مي خوان با خانواده اين عزيز هم دردي كنن اونو بزارن تو بلاگشون
يا علي


برچسب ها :