فايل صوتي مراسم ماه پيشوني آماده شد
ارسال در تاريخ چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۸۱ توسط مرتضی سبحانی نیا
مژده به اون سري عزيزاني كه در مجلس ختم ماه پيشوني نتونستند به هر دليلي شركت كنند:
فايلهاي صوتي مراسم ختم مرحومه سيده فروزان امامي تا آخر اين هفته در بلاگ آقاي سفير در اختيار شماست
متاسفانه به علت كمبود فضا بر وري شبكه نتوانستم همه مراسم را آماده كنم و همچنين از ايجاد فايلهاي ريل به دلايلي معذور بودم.
اما شما مي توانيد فايلهاي مراسم را از اين بلاگ دانلود كرده و استفاده كنيد
كمترين كاري كه از دستان من برآمد تا همدردي خودم را با خانواده داغدار ماه پيشوني ابراز كنم...
فايل صوتي مراسم ماه پيشوني شماره ۱
فايل صوتي مراسم ماه پيشوني شماره ۲

اميدوارم همه عزيزاني كه در مراسم به هر دليل نتوانستند حضور پيدا كنند در هوا و فضاي برنامه قرار گيرند...

ارادتمند ....آقاي سفير
برچسب ها :