وحيد اين چه وضيه ؟!!!
ارسال در تاريخ شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۱ توسط مرتضی سبحانی نیا
وحيد رضا ..
جناب پير مغان ..
همين الان تصميمتو عوض مي كني ...
اين زوريه ..
منو باش مي خواستم عيد رو تبريك بگم...
مگه الكيه؟!...
يعني چي مي خوام بلاگمو ببندم؟
سفيدش مي كني و مثل قديما بر مي گردي بالا سر بچه ها..
ديگه هم نمي گم..
ارادتمند آقاي سفير


برچسب ها :