آي دلم!!!
ارسال در تاريخ چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸۱ توسط مرتضی سبحانی نیا
يكي مي خواد بپره ...شواهد اينجوري ميگه..اما مگه ميشه.؟اگه مزه اي هست شوخي هستتيكه اي هست يه ورش ايشونه.هر چي شره و هر چي شوره يه سرش ايشونه ...كيه كيه ؟؟!! سلمانه!! همه با نام لولك مي شناسيمش..نمي دونم مريضه داره هذيون ميگه ...مريض كه بود لااقل تا ديشب مطمئنم!مهاجر رفيق فابريكشم نمي دونه چه مرگشه!
2-اگه مي خوايد بدونيد ديشب چه بلاهايي سر ما اومد يه سر به نصرالله سكرتريه سرم به پريابزنيد.
اين عكس پايينم لولك خودشو تحويل گرفته يعني اين منم از قفس پريدم!!


برچسب ها :