ارسال در تاريخ شنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٢ توسط مرتضی سبحانی نیا

.:: ترميناتور 4 (فرمانداري كاليفرنيا!) ::.

.:: ترميناتور حاكم بر كاليفرنيا! ::.

 پيروزي قطعي آرنولد شوارتزنگر، قهرمان هاليودي و بازيگر نقش روبات دهشناك آهنين در انتخابات فرمانداري كاليفرنيا سند ديگري بود بر شكست دموكراسي غرب و پوشالي بودن اين مكتب. اگرچه بسيار دورتر از اينها ارسطو به اين نكته اشاره كرده بود كه دموكراسي مكتب چشمهائيست كه بر عقلها حاكم است.

هر مرد عالم و هر سياستمداري امروز اين نكته را ميداند كه حل معضلات جامعه امروز عضله نميخواهد بلكه نيازمند آن است تا نخبه اي از ميان مردم به درمان دردها بپردازد. اما امان از چشمهايي كه بر عقلها حاكم شده .امان از سودجوياني كه سوار بر احساس و شور مردم و جوانان ! و زيركانه بنام دموكراسي بر مسند قدرت سوار ميشوند و به شعورشان ميخندند.

متاسفانه ما نيز دچار همين مسئله گشته ايم.استفاده از جوانان و شور و هيجان طلبي آنان در انتخاباتها به هر ترتيب و استفاده از شهرت (فقط) نمونه اي از اين اومانيسم زدگيست. براي نمونه ورود فردي به نام افخمي به پارلمان ج.ا.ا چه نيازي و چه ضرورتي داشت؟ آيا اين فرد در اين مدت (جز باب نمودن آدامس جويدن در ميان نمايندگان) !! كار مفيد ديگري براي ملت نمود؟ و ما چه بايد بكنيم؟ آيا به دنبال دموكراسي غرب تا تركستان برويم و يا به كشف ديگري دست زنيم؟ اين مسئله را در ميان شما عزيزان آگاه (خواص)به مسابقه ميگزاريم .لطفا نظرات خودتون رو براي درج در اين قسمت بگزاريد تا منعكس شود. فعلا پيشاپيش تبريك بنده و سيب رو بخاطر ميلاد منجي عالم بشريت داشته باشيد تا بعد !!!!!!
برچسب ها :