مالگه چول !
ارسال در تاريخ شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٧ توسط مرتضی سبحانی نیا

روله روله دالگم ، داغ ار گیانم نیا
چه بکم شیتل برالم گوم بیه
چه بکم شیتل برالم گوم بیه

این تصاویر و متن رنجنامه ایست از مردم گوشه ای از این سرزمین پهناور که ما بنام کوهدشت در استان لرستان می شناسیم . متن محلی را یکی از همکارانم که از همان خطه است نگاشت و تاکید کرد که آن را با این تصاویر بیامیزم و ارائه کنم .از او خواستم تا برایم در خصوص این قطعه محلی توضیح دهد . آهی کشید و گفت : مالگه همان خطه است و چول سرزمینی است که متروک و خالی از جوانانش شده است  .

این پست را به یاد همه جان باختگان ساده و مظلوم  " از این بیشتر که خونخواهشان خونریر را هرگز نخواهد دید ؟" می نویسم . آیا کار دیگری از دست من ساخته است ؟ ...

پست مرتبط  : از انتخابات مجلس هشتم تا ساختمان جهنمی سعادت آباد ! + عکس
برچسب ها : فرهنگ ،عکس