سفر به نوستالژی های کودکی ( یا به دنبال خاطرات شیرین کودکی ) + فیلم
ارسال در تاريخ یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٧ توسط مرتضی سبحانی نیا

دوران کودکی ما بسیار متفاوت بود با دوران کودکی کودکان امروز ، کودک امروز هیچگاه حاضر نیست تا شادی و لذت دیدن یک انیمیشن بی محتوای " گربه سگ گونه " را با دیدن کارتون های دوران کودکی ما " خراب کند "

او هیچگاه راضی نمی شود که غصه " هاچ زنبور عسل " را بخورد و یا برای " نل " دل بسوزاند و یا حتی تلاش " حنا دختری در مزرعه " را تحسین کند و یا حتی برای خرابکاری ها و شیرین کاریهای " رامکال " دلش غنچ برود  .  ما زائقه کودک امروز ایرانی را عوض کردیم . او را لذت جو ، کم حوصله و بی عاطفه پرورش می دهیم و دنیای شیرین او را پر از مزخرفاتی می کنیم که همه بوی دنیای ما را می دهد ، دنیای بزرگسالی ...

و کودکان فردا ، دیگر معنی محبت ، عاطفه ، سختی و تحمل آن را سخت خواهند فهمید . ما چنان بودیم و این شدیم . وای به حال کودکان ما .

پی نوشت :

* این هاچی که من پیدا کردم زمین تا آسمان با آن هاچ وطنی خودمان توفیر داشت . هاچ ما اهل غصه بود اما هاچ اینها گویا قصه دارد !!
برچسب ها : فرهنگ ،فیلم ،کودکی