میر حسین موسوی اسب تراوای اصلاح طلبان

مرتضی سبحانی نیا

سابقه فعالیت سیاسی میر حسین موسوی در فضا و دهه آغازین انقلاب شاید بهترین امتیازی است که دوستداران این سیاستمدار پاک پیشینه به آن مباحات و افتخار می کنند . فضایی دور از دسته بندی های سیاسی امروز و همزمانی و حمایت بی دریغ بنیانگذار انقلاب و حتی دوری و کناره گیری از فضای سیاسی بعد از رحلت رهبر فقید انقلاب ، پیشینه ای نیست که همگان از آن برخوردار باشند .

میر حسین را حتی بسیاری از منتقدین صریح و بعضا تند گوی جریان راست ، انسانی نزدیک به اصولگرایی و حداقل مستقل قلمداد می نمودند و چه بسا اگر این گزینه انتخاباتی ریاست جمهوری دهم کمی ملاحظه کارانه تر در چینش اطرافیان خود تصمیم می گرفت امروز شاهد تحقق همان زمزمه های درگوشی رسانه ها مبنی بر حمایت برخی جریانهای منتسب به اصولگرایی از وی بودیم . اما ...

به راستی طیف بندی حاضر در اردوگاه میر حسین موسوی چگونه است ؟ آیا این انسان که از دل دهه 60 به یکباره برخواسته است و هنوز هم می شود گرد بر جای مانده از اتفاقات آن دوره از تاریخ انقلاب را بر گرده او مشاهده کرد می تواند با تلاش همفکران رسانه ای خود که می کوشند منطق وی را " اصلاحات همراه با بازگشت به اصول " تبین نمایند ، به جذب آراء جریانهای ارزشی ها ( راست ها و اصولگرایان ) اقدام نماید ؟

هر چند تا قبل از ورود جدی میر حسین موسوی زمزمه هایی مبنی بر حمایت برخی نیروهای راست ( جبهه پیروان خط امام و رهبری ، روحانیت معظم مبارز ) از حضور میر حسین شنیده می شد " که البته این مدعا توسط برخی همچون قائم مقام موتلفه اسلامی شدیدا تکذیب و توسط برخی اعضاء روحانیت مبارز تقویت می گردید " به ناگاه و با اعلام حمایت جریانهای رادیکال و  تند اصلاحات همچون سازمان مجاهدین و جبهه مشارکتیها از میر حسین ، اجماعی سخت محکم در مقابل میر حسین شکل گرفت .

اما چه شد که سازمان مجاهدین انقلاب به یک باره چنین جام زهری را برای حمایت از میر حسین نوشید ؟شاید بشود گفت عقبه سیاسی و سابقه ذهنی بی حاشیه میر حسین موسوی برای اذهان مردمی خسته از سیاست زدگی دوره حکومت 8 ساله اصلاحات و همچنین برداشت آنها از تمایل برخی جریانهای ارزشی به حمایت از میر حسین بزرگترین انگیزه حمایت به شمار رفته و زمینه را به خیال آنها برای ایجاد ائتلافی در برابر دولت نهم تقویت می نمود .

میر حسین موسوی برای جریان اصلاحات شاید آخرین تیری است برای ورود به عرصه قدرت . قدرتی که امروز برای تصاحب آن باید کمی ارزشی و اصولگرا شد و هیچ راهی نیز جز تظاهر برای جریان اصلاحات باقی نگذاشته است .

آری درست است که میر حسین مرد بحران هاست اما امروز گرفتار بزرگترین بحران تاریخ فعالیت سیاسی خود گشته است و لاجرم باید بداند نگاه جریان اصلاحات به او نگاهی صرفا ابزاری است و همانند همان اسب شهیر تروی بعد از پیروزی هیچ تعریف و محلی از اعراب برای فاتحین خیالی خود نخواهد داشت .

پی نوشت :

1 - این یادداشت در " ایران دیپلماسی "

٢ - این یادداشت در " آینده نیوز "

٣ - این یادداشت در " سحرنیوز "

۴برخی " باز هم هستند! " ؛ اصولگرایان حامی میرحسین هم بیانیه دادند !

 

/ 2 نظر / 50 بازدید
حسین

سلام ، سفیر جان ، تحلیلت خیلی قوی و خوب بود ... در حد عالی