کاملترین لیست مشخصات احزاب ایران

ليست زير كاملترين ليست مشخصات و اطلاعات تشكلهاي سياسي و احزاب ايران است كه مطمئنان براي اولين بار منتشر مي شود . اين ليست بر اساس آمار وزارت كشور  منتشره در سايت اطلاع رساني اين وزارت خانه تهيه شده است .

كليه اطلاعات آن بروز شده ، آدرس هاي اينترنتي اصلاح يا در صورت عدم وجود پايگاه حذف گرديده اند . اميدوارم اين تلاش بتواند گامي باشد براي پاسخگو نمودن احزاب مدعي كشورمان ايران .
ارادتمند شما . سبحاني نيا / وبلاگ روزنوشتهاي آقاي سفير /.

رديف

نام تشكل

دبير كل يا نماينده هيئت موسس

وبسايت

تاريخ صدور پروانه

آدرس  دفتر مركزي

تلفن و فاكس

1 انجمن اسلامي معلمان ايران كتيرائي  

21/11/70

20/1ـ42/الف

تهران ـ خيابان ولي عصر ـ خ بزرگمهرـ نزديك چهارراه فريمان ـ شماره 67

6467900 ت

6468869 ف 2 انجمن اسلامي مهندسان ايران صالح آبادي  

/7/70

23/1ـ42/الف تهران ـ خيابان ايتاليا ـ نرسيده به وصال ـ پلاك 55

88955565 ت

88976098 ف 3 انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها حاضري  

20/7/70

25/1ـ42/الف

تهران ـ خ استاد نجات الهي ـ نرسيده به كوي سميه كوي محمدي ـ پ42ـ همكف شرقي ـشماره 3

88807866 ت

88806447 ف 4 انجمن اسلامي مهندسان زمين شناسي و معدن ايران مظفري  نژاد  

6/3/71

29/1ـ42/الف تهران ـ خ آزادي ـ خ خوش شمالي ـ كوي زارعي راستگو ساختمان خوش ـ بلوك جنوبي طبقه 2 3793987 5 انجمن اسلامي فارغ التحصيلان اروپا امريكا و اقيانوسيه فولادي نژاد  

14/5/71

31/1ـ42/الف تهران ـ خيابان بهار شمالي ـ كوچه شهيد محمدي پلاك 9

7536121ت

7636045 ف 6 انجمن اسلامي پزشكان ايران شهاب الدين صدر  

/11/71

36/1ـ42/الف تهران ـ خيابان وصال شيرازي ـ بالاتر از تقاطع خيابان طالقاني كوچه بهنام ـ پلاك 5

9ـ8971566ت

8963497 ف 7 انجمن اسلامي جامعه پزشكي ايران فرهادي  

21/1/72

37/1ـ42/الف تهران ـ خيابان زنجان شمالي ـ شماره 105

986917 ت

986917 ف 8 انجمن اسلامي فارغ التحصيلان امريكا و كانادا شيوا  

3/9/72

40/1ـ42/الف تهران ـ خيابان مطهري ـ روبروي خ ميرعمادـ پلاك 234 طبقه 9 ص ق 3949/15875

6 ـ8830004 ت

88830007 ف 9 انجمن  روزنامه نگاران مسلمان فضائلي   سايت

12/5/76

49/1ـ42/الف تهران ـ خيابان استاد نجات الهي ـ خيابان سپندي شرقي پلاك 46 ـ طبقه همكف

8906407 ت

89005887 ف 10 انجمن اسلامي فارغ التحصيلان فيليپين عابدزاده  

12/3/77

57/1ـ42/الف

 

تهران ـ ميدان پونك ـ بلوار ميرزابابائي ـ خ گلها ـ گلبرگ 1 پلاك 12

44417768 ت

33972307 ف

 

11 انجمن اسلامي فارغ التحصيلان دانشكده فني دانشگاه تهران محمدزاده  

22/12/76

53/1ـ42/الف تهران ـ خ سيدجمال الدين اسدآبادي ـ كوچه 3 پلاك 18 ـ طبقه 2

09122125649

091220110347 12 انجمن اسلامي فارغ التحصيلان دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري يعقوبي  

23/12/76

54/1ـ42/الف تهران ـ م فردوسي ـ خيابان فرصت (موسوي) ـ روبروي بازرسي كشور ـ خ محمدآقا ـ پ63 9ـ8811248 13 انجمن اسلامي فارغ التحصيلان دانشگاه  تربيت معلم مالك آبادي  

10/3/77

56/1ـ42/الف تهران ـ بزرگراه افريقاـ بالاتر از ظفرـ نبش خيابان سايه باشگاه دانش پژوهان جوان

2016992

2016581 14 انجمن اسلامي فارغ التحصيلان ايتاليا قديري  

12/3/77

60/1ـ42/الف

 

تهران ـ خيابان آپادانا ـ مقابل خيابان نيلوفر ـ پلاك 192 09123544360 15 انجمن روزنامه نگاران زن ايران كديور سايت

20/10/77

78/1ـ42/الف تهران ـ ميدان هفت تير ـ روبروي سه راه زهره پلاك 32ـ طبقه 2ـ ص پ1751ـ15875

88840613

تلفكس 16 انجمن مديران و متخصصين صنعتي و اقتصادي ايران مصباحي  

15/2/78

96/1ـ42/الف تهران ـ خيابان استاد مطهري ـ بعداز خيابان دكتر مفتح ـ خيابان مهرداد ـ پ 31ـ ط 1  شماره 1

8707874

تلفكس 17 انجمن اسلامي فارغ التحصيلان دانشگاهها و ساير مراكز ژاپن دوستاري  

25/5/78

103/1ـ43/الف تهران ـ خيابان سهروردي شمالي ـ خيابان هويزه شرقي شماره 44 ـ طبقه 6 واحد 12

44655334

22011492 18 انجمن اسلامي دانش آموختگان دانشگاه تهران و علوم پزشكي رئيس كرمي  

15/2/79

144/42/1/الف تهران ـ خيابان 16 آذر ـ كوچه رهنما ـ پلاك 34 طبقه 4 واحد 8

88530406 ف

88749030 ت 19 انجمن دفاع از آزادي مطبوعات محسن كديور  

15/2/79

147/43/1/الف تهران ـ خيابان سهروردي شمالي ـ پلاك 50 ـ طبقه 3

2418444

تلفكس 20 انجمن اسلامي دانش آموختگان دانشگاه شيراز حشمتي  

26/11/81

197/43/1/الف

تهران ـ خيابان جلال آل احمد ـ خيابان نسيم دانش پلاك 31ـ واحد 1 غربي 8351231 21 انجمن اسلامي دانش آموختگان دانشگاه شهيد بهشتي افتخاري  

23/9/81

202/43/1/الف

تهران ـ خيابان آذربايجان ـ بين خوش و قصرالدشت ـ جنب عكاسي خوشه ـ پ 940/5 ط1

66874332

66362023 22 انجمن اسلامي مهندسين خراسان بني هاشمي  

4/9/71

34/1/42/الف مشهد ـ ميدان شهدا ـ اول دانشگاه 2 ـ پلاك 10 2226390ـ0511 23 انجمن اسلامي فرهنگيان خراسان مجتهدپور  

10/7/72

39/1/42/الف مشهدـ بلوار شاهد ـ شاهد 27 ـ پلاك 39

7276521ـ0511

6614433ـ0511 24 انجمن اسلامي كارگران خراسان حميدي  

12/11/76

52/1/42/الف مشهد ـ سه راه فردوسي ـ سمت چپ مقابل شركت سرم ساز شركت امين خودرو شرق 6627470ـ0511 25 انجمن اسلامي فرهنگيان استان قم برقعي  

20/10/77

79/1/42/الف

 

قم ـ خيابان بابك ـ خ 19 دي ـ خ 82 ـ مجتمع فرهنگيان

7742585ـ0251

7744802 ف

 

26 انجمن اسلامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه بوعلي سينا مجذوبي  

10/8/78

109/1/43/لف

 

همدان ـ سي متري استادان ـ 18 متري قيام ـ كوچه وصال پلاك 58 8268528ـ081 27 انجمن اسلامي فرهنگيان ماهشهر محمدنيا  

4/10/78

118/1/43/الف

 

ماهشهر ـ كوي فرهنگيان فاز 4 ـ 10 متري اول 24640ـ065223 28 انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه علوم پزشكي مازندران موسي نژاد  

5/6/79

146/43/1/الف

 

مازندران

3241889 ت

3247299 ف

 

29 انجمن مشاركت و توسعه جنوب استان بوشهر رفيعي پور

 

 

18/2/80

149/43/1/الف

 

بوشهر ـ نرسيده به هتل دلوار ـ سوپر ماركت ملت 4549891 30 انجمن اسلامي دانشگاهيان استان  اصفهان مهرانفر  

12/8/80

167/43/1/الف اصفهان ـ بخش امامزاده ـ شهربادرودـ خ امام خميني (ره) جنب مسجد و حسينيه توكل ـ شماره 3 ـ طبقه 3 

4346655ـ0362

09133624256 31 انجمن  جوانان استان كرمان جعفري  

2/6/81

194/43/1/الف كرمان ـ خيابان شهيد كافي ـ كوچه آزادي ـ پلاك 68   32 انجمن اسلامي كاركنان بيمه البرز شيرازي  

5/10/77

75/1/42/الف تهران ـ خ  سپهبد قرني ـ نرسيده به پل كريم خان ـ شماره 234

8902680 ت

9ـ8903201 33 انجمن نوانديشان دانشگاهي استان بوشهر رفيعي پور  

13/7/82

210/43/1/الف

بوشهر ـ خيابان جم ـ خواجه احمدي ـ جنب اداره گاز ـ منزل عبدالمجيد اجرايي   34 انجمن اسلامي دانشجويان و دانش آموختگان استان لرستان اسدي  

30/9/82

211/43/1/الف

اليگودرز ـ خيابان ولي عصر شمالي ـ پاساژ تهران طبقه 2   35 انجمن نوانديشان عصر سبز پورشفيعي  

7/6/83

242/43/4/الف قم ـ فلكه آزادگان ـ‌45 متري آزادگان ـ‌انتهاي كوچه 17 ـ نبش علوي 8 پ 119 09121523143 36 * انجمن اسلامي دانش آموختگان روسيه و كشورهاي مستقل  مشترك المنافع     8/11/79     37 * انجمن تدبير فردا استان كرمان     16/11/85     38 * انجمن روشنفكران و دانشگاهيان استان آذربايجان غربي     17/9/80     39 *انجمن اسلامي دانش جويان و دانش آموختگان استان لرستان     30/9/     40 * انجمن اسلامي دانش آموختگان دانشگاه تربيت مدرس     13/2/82     41 تشكل اسلامي فارغ التحصيلان لرستاني باراني  

10/11/77

87/1/42/الف

 

خرم آباد ـ نبش پل انقلاب ـ روبروي چاپخانه افلاك 6206612ـ0661 42 جامعه اسلامي مهندسين باهنر  

8/3/70

22/1ـ42/الف تهران ـ خيابان كريم خان زند ـ خ خردمند شمالي ـ نبش كوچه دهم ـ پلاك 70

/ 0 نظر / 20 بازدید