راهي طي كردم و راهي در پيش دارم
قسم به استواري قدمهايتان
قسم به راستي قلبهايتان
راه شما تنها مسير زندگي من است.
اي كبوتران عاشق

/ 0 نظر / 5 بازدید