.:: ترميناتور 4 (فرمانداري كاليفرنيا!) ::.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

.:: ترميناتور حاكم بر كاليفرنيا! ::.

 پيروزي قطعي آرنولد شوارتزنگر، قهرمان هاليودي و بازيگر نقش روبات دهشناك آهنين در انتخابات فرمانداري كاليفرنيا سند ديگري بود بر شكست دموكراسي غرب و پوشالي بودن اين مكتب. اگرچه بسيار دورتر از اينها ارسطو به اين نكته اشاره كرده بود كه دموكراسي مكتب چشمهائيست كه بر عقلها حاكم است.

هر مرد عالم و هر سياستمداري امروز اين نكته را ميداند كه حل معضلات جامعه امروز عضله نميخواهد بلكه نيازمند آن است تا نخبه اي از ميان مردم به درمان دردها بپردازد. اما امان از چشمهايي كه بر عقلها حاكم شده .امان از سودجوياني كه سوار بر احساس و شور مردم و جوانان ! و زيركانه بنام دموكراسي بر مسند قدرت سوار ميشوند و به شعورشان ميخندند.

متاسفانه ما نيز دچار همين مسئله گشته ايم.استفاده از جوانان و شور و هيجان طلبي آنان در انتخاباتها به هر ترتيب و استفاده از شهرت (فقط) نمونه اي از اين اومانيسم زدگيست. براي نمونه ورود فردي به نام افخمي به پارلمان ج.ا.ا چه نيازي و چه ضرورتي داشت؟ آيا اين فرد در اين مدت (جز باب نمودن آدامس جويدن در ميان نمايندگان) !! كار مفيد ديگري براي ملت نمود؟ و ما چه بايد بكنيم؟ آيا به دنبال دموكراسي غرب تا تركستان برويم و يا به كشف ديگري دست زنيم؟ اين مسئله را در ميان شما عزيزان آگاه (خواص)به مسابقه ميگزاريم .لطفا نظرات خودتون رو براي درج در اين قسمت بگزاريد تا منعكس شود. فعلا پيشاپيش تبريك بنده و سيب رو بخاطر ميلاد منجي عالم بشريت داشته باشيد تا بعد !!!!!!

/ 2 نظر / 25 بازدید
آريا

بنظر ميآيد که با برخی از جوانان با سواد و با کلاس روبرو هستم. ميدانيد که در وطن (بهم ريخته)مان- سفت و سخت شايع هست که نسل جوان امروز ايران. بسيارخوب می فهمد و مسائل و رويداد ها را بخوبی تعبيرو تفسير ميکند. بنده هم شخصا برهمين باورم. براين باور که دانشجويان و قريب به اتفاق جوانان وطنم ايران نسبت به هم سن وسالهای خودشان - حداقل در جهان غرب. ترفند ها- حقه باريها - دروغ گوئی ها و ژشت گرفتن های (چشم وابروئی) و ( ريش و سيبلی!) را تشخيص ميدهند و ميدانند که در دريا چه طوفان است. با اين مقدمه ميخواستم از فردی که درباره فرماندارجديد کاليفرنيا بخاطر هنر پيشه بودنش اظهار نوميدی کرده است بپرسم . عزيز من. بنظر شما بسيار از کسانی که امروز در ايران اسير ما سرنوشت ساز هستند- چيزی و به دليل خاصی. از اين هنر پيشه بهترند و صلاحيت اداره يک کشور دارند؟؟. از حسنی رضائيه نمی گويم- ازآنها که خودشان را بالاتر از سايه خدا ميدانند - حرف ميزنم. اگر در حد امکان(!) تا آنجا که به موقعيت آقايان لطمه نخورد جواب بگيرم بد نيست. باتشکر

saeed

وبلاک خوبی داری من هم ارزوی موفقيتت را می کنم سعيد