...

...

/ 5 نظر / 10 بازدید
بچه مثبت +++++

سفير جان ..خيلي خوشحالم كه برگشتي...دلم برات تنگ شده بود...دوستي همينه ديگه... هميشه يكي هست وقتي فكر مي كني هيچكي به يادت نيست.....

بچه مثبت +++++

آخ سفير جان عزيزم باز كه نيستي......ولي هر جا هستي دست حق يارت

بچه مثبت +++++

آبجي كوچيكت حسابي از دستت عصبانيه..ديگه بي خبر نذاري بري..!!دل آدم به هزار راه مي رهدست حق يارت

من

ظاهرا شما را به ماموريت استراليا فرستاده‌اند که پيداتون نيست. سلام ما را به کانگوروها برسان.

بچه مثبت +++++

داداش بي معرفت كه مي گن..تويي ديگه سفير جاندست حق يارت