از آقا ابراهيم !!

axhaf8114.jpg


خروج از حاكميت !!
عباس عبدي

/ 2 نظر / 23 بازدید
جواد

اميدوارم همه با هم به موقع از حاکميت خارج بشن و فقط لاف نزده باشن. اون موقع حاکميت با مردم و مطالباتشون مستقيم روبرو ميشه. و ديگه کساني نيستند که توجيه کننده اعمال نظام باشن.

من

آقا بزار خارج بشند و لا اقل اين همه كم كاري يا خرابكاريشون را پاي حاكميت بدبخت ننويسند. اما مطمئن باشيد اينها اهل اين حرفا نيستند. ......... راستي عباس آقا با اين همه خيار ميخواد چكار كنه؟