عکس : از زاویه سیاسی تا اتحاد شعاری !!

در حین وبگردی ها به این شباهت شعاری و ایدئولوژیک ! رسیدم ، اولی رئیس جمهور خودمان و شعار معروفش : می شود می توانیم و دومی هم حامیان باراک اوباما و باز هم می شود می توانیم !!

/ 2 نظر / 27 بازدید
سایموند

سلام بار دیگر توفیق الهی نصیب من شد و این بار عازم سفر حج هستم. فرض است که در این راه بی بازگشت، با حلالیت طلبی از دوستان، بار خود را سبک تر کنم. حلالم کنید و دعا که معرفت و لیاقتش را بدرقه راهم کنند.

یک دوست

سلام دوست عزیز شباهت جالبی است. بعدا بیشتر سر میزنم