وقتی رسانه های مدعی سلامت غرب خفه می شوند ( voa فارسی )

مطلبی را لازم نمی بینم منتشر کنم ! همین بس که هیچ نظامی را در دنیا سراغ ندارم که سالی یکبار رفراندوم آری و نه برگزار کند و اینگونه مردم خود برگ رای آری آن شوند .

فقط محض اطلاع آن دسته از ملت که تریبونشان شده رسانه های غربی تصویر صفحه اول رسانه های غربی را امروز بعد از همایش ملت مسلمان ایران در سالروز 34 سالگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران منتشر می کنم . این دریای پرخروشی که امسال مردم راه انداختند پاک آبروی غرب را برده و راهی جز انکار و سانسور برایشان باقی نگذاشته است . هیچ رسانه ای تا این لحظه به ارائه آمار و تحلیل سیل خروشان ملت علی الرقم همه هجمه های "سگ" منشانه غربی ها نپرداخته و این یعنی تو دهنی بزرگ به غرب .  باشد که راه را گم نکنیم !

/ 2 نظر / 58 بازدید
شهید

دیروز؛ 300 هزار شهید در یک جبهه جا می شدند امروز، 30 کاندیدا در این همه جبهه جا نمی شوند!!! با مطالب جدید منتظر حضور شما هستم.

یاس حسینیه

نمیدونم چرا از رو نمیرند، فکر کنم زین پس به جای واژه ی سنگ پای قزوین باید از واژه ی رسانه های مدعی سلامت غرب! استفاده کرد.