پست های ارسال شده در آبان سال 1381

آرام…آرام..غنچه خوابيدست…در زير چكمه صداي تو …آرام خوابيدست……گفتم آرام …هاي مگر نميشنوي…بعد از آن غوغا كه كردي غنچه آزردست…تازه خوابيدست…غنچه ... ادامه مطلب
/ 146 نظر / 26 بازدید