نمونه سوالات درس اندیشه دو

عزیزان دانشجو علاوه بر آنچه در کلاس تقدیم شما شد ، سوالات زیر را بررسی و نهایتا تحقیقات اجرایی رو در روز جلسه امتحان همراه داشته باشید .


لطفا در اختیار همه دوستان قرار گیرد

چرایی نیاز ما به رهبران الهی را شرح دهید؟
معصوم بودن چند شاخه دارد ؟
حقیقت مقام عصمت را شرح دهید
معجزه را تعریف ، رابطه آن با قانون علیت را شرح وشرایط آن را توضیح دهید
چرا اسلام رقیب اصلی و سرسخت مسیحیت کنونی است ؟
علل معجزه بودن قرآن را شرح دهید
فرق توحید فطری و استدلالی چیست ؟
منطق قرآن در معرفی پروردگار و صفاتش را بیان کنید
آیا برای شناخت حقانیت پیامبر راهی به جز معجزه داریم ؟ کدام راه ؟
مفهوم خاتمیت را شرح دهید و چگونه با استفاده از قرآن خاتمیت را اثبات می کنید؟
قوانین اسلام چند گونه است و چگونه پاسخگوی نیاز زمان ماست ؟
معنی امامت در مکتب شیعه و تفاوت آن با امامت در اهل سنت را بیان کنید ؟
به چه دلیل مقام امامت بالاترین مقام یک انسان است ؟
طرز انتخاب خلفای سه گانه نخستین چگونه بوده ؟
نصب و تعیین امام از نظر قرآن در دست کیست ؟
آیه تبلیغ در چه شرایطی نازل شد و محتوایش چیست ؟
به چه دلیل واژه انما ولیکم الله اشاره به رهبری دارد ؟
چرا واژه مولی در حدیث غدیر به معنی رهبر است نه دوست ؟
حدیث منزلت را شرح دهید
آیا دلایل عقلی برای ظهرو داری م ؟ کدام دلیل ؟قرآن در این زمینه چه می گوید ؟ بررسی سنت در این زمینه چگونه است ؟

/ 2 نظر / 130 بازدید
مرتضی

عالی اینشالا موفق باشید[لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند]

سعید

سلام استاد . استاد خیلی جدی گرفتید . یک کم آروم تر ... با ما ها راه بیایید ، استـــاد ....