عکس دیده نشده از پدر :-)

سی سالی هست پدر صبح ها راس شش به مجلس می رود و نیمه شب به بیتشان بر می گردند· هر کجا بودیم همین بوده فقط آن چند سالی که در کسوت سفارت در کشور مراکش بودند برنامشان کوچک تغیراتی کرد. خواندن همه روزنامه های کشور در پایان شب پایان بخش برنامه های ایشان است :-)

/ 1 نظر / 70 بازدید

[تایید]