مناجات

خدايا ما را آني و آني در اين دنياي فاني به خود وامگذار.
خدايا تو خود مي داني كه تنها پناه بي پناهاني
تو درد دل مرا مي داني چرا اينگونه از من رويگرداني؟
آه ..خدايا ببخش كه اينگونه گستاخم...
رويگرداني از من است ..
تو تنها پناه بي پناهاني....

@@@@@.jpg?bcn28PsBCpCgEKhU

/ 1 نظر / 6 بازدید
رهام

سفير جان اميدوارم هميشه سفير عشق و دوستي باشي.يه سر بيا خونه كبلائي كارت دارم.كربلائي رهام