کمیسیون ماده 10 آشپزان خود را شناخت !

GiGaImage.com Free Image Hosting

عکس : شهرستان نیشابور ، روستای بار " روستایی که میزبان مقام معظم رهبری بود در ایام تبعید در روزگار جوانی ، عکاس : خود بنده . فروردین 1387

الحمد لله بعد از گذشت بیش از 2 ماه و نیم تعطیلات کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب این کمیسیون منتخبین مجلسی خود را شناخت .


اسد الله بادامچیان نماینده مردم تهران ، عضو اسبق این کمیسیون ( البته در جایگاه نماینده قوه قضائیه ) و حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی .


با عنایت به شناخت اسد الله بادامچیان از ساختار این کمیسیون و عهده دار بودن دبیری آن توسط ایشان در ادوار گذشته فعالیت این کمیسیون ، ما انتظار فعالیت طوفانی و گرم این اتاق مهم و اساسی را داریم .


اما در این میان بحث عدم رسیدن به موقع نام جواد جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه به کمیسیون امنیت مجلس به عنوان داوطلب عضویت در کمیسیون ماده 10 داستان مفصلی دارد . از آن که بگذریم نمایندگی کمیسیون ماده 10 الحق برازنده ایشان بود که به هر حال با وجود پیگیری دوستان میسر نشد .

انشااله آشی که دوستان در دوره دو ساله خود خواهند پخت به مذاق همه جور باشد .

پی نوشت :
1 - دو عضو ناظر بر کمیسیون ماده 10 احزاب انتخاب شدند ( ایران دیپلماسی )

2 - جهانگیرزاده : نامزد حضور درکمسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب هستم ( آژانس خبری وحدت )

/ 0 نظر / 28 بازدید