به نام ايزد هستي فروز
سلام
آشنايان ره عشق در اين بهر عميق
غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

ديپلماتها برن كنار آقاي سفيرم اومد


7.gif7.gif7.gif

/ 0 نظر / 5 بازدید