در آخر لازم ميدونم از گل كوهي بخاطر پيشنهاد كمكش صميمانه تشكر كنم.موفق باشي !!
همچنين از دوست جديدم درد دلهاي يك بسيجي به خاطر ابراز محبت تشكر مي كنم. در ضمن پرستو خانوم با شما هم عقيده ام متاسفانه بر مي گرده به وضعيت فرهنگي جامعه ما و مطرح شدن جنس دوم .اگر فرصت كنم حتما نقد اين فرهنگ رو اينجا مينويسم!!(اگه امتحاناي ترم بزاره!!) در ضمن آقاي علي شيل از شما به خاطر ابراز محبتتون تشكر مي كنم.

خوش باشيد تا بعد

/ 0 نظر / 9 بازدید