فمینیسم در افغانستان!!
یه گزارشگر که در زمان طالبان اوضاع زنان در افغانستان رو دیده بود، بعد از رفتن طالبان از اون کشور دیدن کرد و از تغییرات اجتماعی که می‏دید شگفت زده شد. او قبلاً دیده بود که مردان جلوتر راه می‏رفتند و زنان چند متر پشت سر اونها راه می‏رفتند، در حالی که می‏دید پس از جنگ زنان چند متر جلو‏تر از مردان راه می‏رفتند. از یک نفر دلیل این تغییر رو پرسید. او گفت: علت این است که در مدت جنگ تمام کشور رو طالبان مین‏گذاری کردند

/ 3 نظر / 9 بازدید
علي شپل

چطوري مومن ؟باحال بود مطلب بالات....

پرستو

سلام .در تهران هم مين‌گذاري شده ؟!! چرا زن و مرد همدوش هم راه نمي‌روند ؟ شما خودت اين صحنه رو هيچ نديدي كه مرد جلو‌جلو راه بره و زن و بچه پشت سرش ؟ من كه متاسفانه زياد ديدم ...شاد باشيد