دعا کنیم خاتمی بیاید !


امروز با بزرگی در خصوص انتخابات گعده مختصری داشتم ، نظر من را در خصوص اعلام حضور کروبی در عرصه انتخابات جویا شد . عرض کردم  علارقم همه علقه های سیاسی خود و ارادت نسبت به اصول ، ایشان یکی از ذخایر انقلاب است ، این که خود را عرضه می کنند برای انقلاب این قابل تقدیر است و قطعا در میان گزینه های دو خرداد ، ایشان یک الگو و اسوه است و در دوره خدمت مجلس هم ارادت خود را به نظام نشان داده ، اما دعا کنیم خاتمی " هم " بیاید ! .

تحلیل بنده هم در این خصوص این است که با آمدن حضرت آقای کروبی ، تهدیدی جدی برای خیمه گاه اصول گرایان بوجود نخواهد آمد و تشتت در میان فرقه های موجود باقی خواهد ماند که این خود جای بحث و تشریح و تفصیل دارد .

اما کوتاه اینکه این خاتمی است که می تواند به عنوان گزینه جدی دو خرداد ، باعث تجمیع آراء آنان شود و این لزوم گزینه ای واحد در میان اصول گرایان و اصول " نمایان " را آشکار می کند .

قطعا آقایان دو خرداد هم مطلعند و سعی خود را بر " دو قطبی " نمودن انتخابات محمول خواهند نمود که این توافق همه گروه های دو خرداد را بر سر گزینه کاندیداتوری می طلبد نه فقط اعتماد ملی و اصطلاحا اصلاح طلبان ارزشی را .

پس دعا کنیم خاتمی هم بیاید که موجبی شود بر استمرار حرکت ارزشها ، اصول و تداوم خدمت خادمان راستین مردم .

/ 0 نظر / 27 بازدید