...


اللهمّ صلّ علی فاطمهَْْ و أبیها و بعلِها و بنیها و السّرِّ المُستَودَع فیها.

/ 3 نظر / 6 بازدید
احسان كيانفر

درود بر آنانكه الگوي ديگرانند...كاش با قلمهاي سياهمان اين الگوها را خراب نكنيم...

من

اين آمريکا با اين همه ادعای مبارزه با تروريسم هم علنی هم سری از سازمان مجاهدين خلق (منافقين) حمايت می‌کند و آنها در آمريکا کنفرانس خبری تشکيل میدهند، روزنامه چاپ و مجانی توزيع میکنند و برنامه های تروريستی تدارک میبينند. سفرا و دولت ما هم همه خوابند!

حسین

salambe ma ham sar bezan dar khedmatim